RZECZOZNAWSTWO

Wyceny sporządzane przez naszą Kancelarię spełniają wszelkie wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa oraz standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych.

Operaty wykonujemy w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), Standardy Międzynarodowe (IVSC) oraz Standardy Europejskie (EVS).

W dziedzinie szacowania nieruchomości pozostajemy we stałej współpracy z bankami, kancelariami prawnymi, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, inwestorami na rynku nieruchomości, urzędami administracji państwowej i samorządowej, sądami i prokuraturami.

 

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE WYCEN:

WYCENIAMY TAKŻE PRZEDSIĘBIORSTWA  ORAZ SKŁADNIKI ICH MAJĄTKU, W TYM:

WYCENY SPORZĄDZAMY DLA CELÓW: