Nasi Klienci

W dwudziestoletnim okresie działalności firmy wykonaliśmy wiele wycen dla organów administracji państwowej i terytorialnej, banków oraz innych instytucji finansowych, sądów cywilnych i karnych, urzędów skarbowych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz osób fizycznych.

Z NASZYCH USŁUG, MIĘDZY INNYMI, SKORZYSTALI:
Instytucje państwowe i urzędy:

Banki oraz instytucje finansowe:

Spółdzielnie mieszkaniowe:

 

Branża budowlana:

 

Przemysł, handel i usługi:

Branża filmowa:

 

SPORZĄDZILIŚMY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW I ZNAKÓW TOWAROWYCH DLA WIELU RENOMOWANYCH FIRM, MIĘDZY INNYMI DLA: